Hubert Mingarelli - Een maaltijd in de winter

Leden van ons I love lezen-reviewteam hebben de roman Een maaltijd in de winter gelezen en hebben speciaal hiervoor reviews geschreven. Bekijk hier de samenvatting van alle reviews. Als je alle complete reviews wilt lezen, scroll dan naar beneden.

Een maaltijd in de winter

Een Duitse legereenheid kampeert al maanden in de bossen van Polen. Drie soldaten zien steeds meer op tegen hun werkzaamheden - het executeren en in massagraven dumpen van onschuldige mensen - en vragen hun commandant om een andere taak. Die krijgen ze: in het bevroren woud moeten de soldaten op zoek naar zich schuilhoudende joden. Wanneer ze er - bijna tegen hun zin - een te pakken krijgen, besluiten ze voordat ze teruggaan naar het kamp eerst hun honger te stillen. In een verlaten huisje maken ze van hun laatste restjes een maaltijd, die ze delen met de joodse gevangene en een Poolse boer. Maar door die ogenschijnlijk eenvoudige handeling komen de soldaten voor een groot dilemma te staan: hoe leid je iemand naar het schavot als je de dag ervoor nog de maaltijd met elkaar hebt gedeeld?

In een nauwkeurige, afgemeten stijl confronteert Mingarelli de lezer met de dodelijke logica waarnaar de soldaten moeten handelen, en daarmee met zijn eigen geweten.

L.M. de Groot

'Een bijzonder boek met diverse hoofdpersonen. Wanneer je begint te lezen wordt je nieuwsgierigheid gewekt. Dan is de vraag hoe dit verhaal verder loopt, dus........in een adem uitgelezen!'

Agnes Poesen

'Ik ben stil, heel stil. [...] Deze roman heeft zoveel emotie bij mij los gemaakt dat er niets anders op zit dan alles even te laten bezinken en dan terug te ordenen.'

'De roman is geschreven in eenvoudige woorden en dito zinnen. De schrijver slaagt erin de lezer zich helemaal te laten inleven in de gedachten en gevoelswereld van de drie mannen. Je voelt je als het ware één van hen, je kruipt in hun huid, je deelt hun zorgen, hun leed. Wat doet het moorden met hen? Wat blijft hun zorg? Wat kan ze nog echt raken? En dan is daar nog het geweten. Deze directe en toegankelijke manier van schrijven geeft zondermeer de klasse aan van de schrijver alsook de sterkte van deze roman. De grootsheid van het woord in al zijn eenvoud.'

Jolanda Osinga

'Het verhaal is geen standaard oorlogsverhaal. Dat maakt het boek interessant. Je leest de gedachten van Duitse soldaten, waardoor je inziet dat deze mannen ook min of meer slachtoffer zijn van het Duitse regiem en slechts bevelen hebben uit te voeren. Het is goed dat ook de andere kant van de oorlog wordt belicht.'

Nathalie van der Heide

'De karakters en gedachten van de drie mannen worden prachtig uitgelicht. Het lezen van dit boek maakt je melancholisch; je voelt als het ware de worsteling van de mannen. Het is een kort verhaal dat makkelijk weg leest. Hoewel het simpel lijkt, zit er een treffende diepgang in het verhaal door de keuze die de 3 mannen moeten maken.'

'Mingarelli beschrijft een moreel dilemma dat je na het lezen van dit boek niet snel vergeet.'

Christel Loman

'Er zijn al veel boeken verschenen over de tweede wereld oorlog. Is dit boek uitzonderlijk? Ja, dit boek geeft een inkijkje in de belevingswereld van de Duitse soldaten. Wat waren hun ervaringen, wat waren hun overwegingen?'

'Het boekje is rauw geschreven, de Joodse man wordt standaard "de Jood" genoemd, alsof het om een voorwerp gaat en niet om een mens. Je leest over de afwegingen die de soldaten maken: nemen ze de Joodse man wel of niet mee terug? Wat weegt zwaarder: een mensenleven of een dag niet fusilleren? Een ethische vraag die menigeen nog een tijd bezig zal houden.'

Stephanie Lokerse

'Ik vond het een erg mooi boek. Het is geen dik boek, maar de schrijver weet me mee te nemen in het verhaal en vast te houden. Ik ging de soldaten 'begrijpen' terwijl het verschrikkelijk is wat hun eerdere werkzaamheden waren. Je ziet ook de andere kant van de soldaten. Het zijn ook mensen met hun goede kanten, vaders die zich zorgen maken om hun kinderen en dromen hebben.'

'Erg indrukwekkend boek. Het blijft in je hoofd zitten en zorgt voor vragen....'

  • Meulenhoff is onderdeel van samenwerkende uitgeverijen Meulenhoff Boekerij