Volledige reviews van Waterland

Lees hier de volledige reviews van Waterland

Ilona van den Brink

Als liefhebber van thrillers zou Waterland normaal gesproken niet zo snel door mij gelezen worden, maar nadat mij dit gevraagd is, heb ik dit boek toch (met veel plezier) gelezen. Het boek leest vlot; de schrijver heeft een prettige en vlotte schrijfstijl. Daarnaast wekt de schrijver ook een constante nieuwsgierigheid op. Wat is er gebeurd? Hoe komt de hoofdpersoon, Gus, waar hij nu is? Hoe is hij zo geworden? Hoe is hij bij de moerasmannen terecht gekomen en wat heeft zich daar afgespeeld? Deze vragen bleven steeds maar weer motiveren tot verder lezen en dankzij de schrijfstijl kostte dit geen enkele moeite.

Het verhaal kent drie verschillende gedeeltes, waarvan het eerste gedeelte zich afspeelt in het heden. In het tweede gedeelte speelt zich 21 jaar eerder af en het derde gedeelte nog eens 11 jaar eerder. Langzaam maar zeker wordt meer duidelijk hoe Gus bij de moerasmensen terecht is gekomen, wat hij daar gezien en gedaan heeft en wat zijn band met deze mensen is, maar ook wat er verkeerd gegaan is. Ondanks dat de geschetste wereld in het boek niet onze westerse wereld is, zijn er veel overeenkomsten, waarbij het draait om overheersen, onderdrukken, macht en minderheden. En ondanks de goede bedoelingen van Gus, kan ook hij er niet aan ontkomen hier een rol in te spelen.

Matthew Olshan heeft een mooi en goed verhaal neergezet. Hij heeft een onbekende wereld in het boek laten leven, net als de karakters en hij laat de lezer genoeg ruimte om de gaten en mysteries in het verhaal zelf in te vullen.

Sandra Raino

Met deze roman heeft schrijver Matthew Olsan de machtsstrijd & wreedheden van elke willekeurige oorlog verpakt een fantasy-achtig verhaal. Het verhaal gaat over Gus en over zijn verhouding met de moerasmensen. Er zijn 3 gedeeltes in het verhaal te onderscheiden: het heden, 21 jaar terug in de tijd en dan nog eens elf jaar eerder. Als lezer begin je in het heden, Gus komt uit de gevangenis maar waarom hij daar is beland daar blijft de schrijver vaag over. Wat wel heel duidelijk is, is de band met de moerasmensen. Maar deze bevolkingsgroep worden in het heden niet geaccepteerd en simpelweg uitgekotst. In de daaropvolgende periodes blijkt hoe de band is ontstaan tussen Gus en de moerasmensen en waar het "mis" is gegaan. Uiteindelijk blijkt Gus ook een gewoon mens ...........ondanks zijn goede inborst blijkt hij toch ontvankelijk voor het giftige gedachtegoed die door de onderdrukkende machthebbers wordt verspreid. Heel mooi geschreven en beschreven in dit boekje.

Anoushka Rood

Waterland geeft je een surrealistisch gevoel bij het lezen. Je herkent er veel van onze huidige maatschappelijke problemen in terug maar toch is de samenleving anders, mooi subtiel gedaan. Het laat je achter met een gevoel van dat alles gewoon gebeurd, dat het leven niet maakbaar is, zeker niet als je een geweten hebt en niet zwart wit denkt. Het verhaal gaat over Gus. Het begint ermee dat Gus vrijkomt na een gevangenschap in een wereld die hij niet echt meer als de zijne beleefd. Het verhaal valt in 3 delen uit een. Het heden, de jaren voor zijn vrijlating en de periode die leidde tot zijn gevangenschap. Het is duidelijk dat Gus een zwak heeft voor zijn medemens die leven in de moerassen, de zogenaamde moerasmensen. Hij staat open voor hun cultuur en hoewel Gus en de moerasmensen niet in staat zijn om helemaal tot elkaar te komen is er wederzijds respect. Maar ook Gus is niet ongevoelig voor de paniek die door andere wordt gezaaid en dat lijdt tot misverstanden en uiteindelijk tot gruwelijke misdaden.

Matthew Olshan heeft een fijne schrijfstijl. Zonder al te veel uit te weiden komt de omgeving tot leven, krijgen de karakters vorm en diepgang. Ik had met plezier nog veel meer willen lezen. Niet dat je iets mist, het verhaal is verteld en laat genoeg ruimte over voor de lezer om zijn eigen invulling aan te geven, maar gewoon omdat het zo een mooi verhaal is.

  • Meulenhoff is onderdeel van samenwerkende uitgeverijen Meulenhoff Boekerij