Oprichter J.M. Meulenhoff

Biografie van J.M. Meulenhoff

de oprichter

Johannes Marinus Meulenhoff heeft zijn opleiding, zoals dat in die tijd ging, in de praktijk, bij verschillende boekhandelaren in Nederland, Duitsland en Frankrijk genoten.

1895
15 september – hij is dan 26 jaar – start J.M. Meulenhoff zijn eigen importboekhandel. Aan de Warmoesstraat in Amsterdam importeert hij Franse, Duitse, Skandinavische en Italiaanse boeken, die hij uitsluitend wederverkoopt aan de boekhandel. Hij begint alleen met een bediende en een pakknecht; Na drie jaar telt het bedrijf al 10 personeelsleden.

1897
Verhuizing naar groter pand aan de Herengracht 86 te Amsterdam

1904
Meulenhoff & Co. Daniël van der Sande wordt mede-directeur en mede-eigenaar.

1904
Opening importboekhandel in de Raamstraat te Den Haag.

1906
Overname importafdeling van Franse en Duitse boekwerken en tijdschriften van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandel.

1907
Overname Duitse importafdeling van Seyffard’s Boekhandel te Amsterdam.
Meulenhoff & Co werd vaste vertegenwoordiger voor vele buitenlandse uitgeverijen en ging Nederlandse boeken exporteren naar het buitenland en zelfs overzeese gebiedsdelen. Niet alleen romans en schooluitgaven, maar ook tijdschriften en kranten kwamen via Meulenhoff & Co het land binnen.

De eerste uitgaven waren losse gelegenheidspublicaties en een maandelijkse lijst met nieuw verschenen titels. Vanaf 1900 verscheen er jaarlijks een letterkundig boek en catalogus met een overzicht van de belangrijkste titels van het afgelopen jaar. De eerste vertalingen verschenen vanaf 1906. Dit laatste betekende het begin van de uitgeverij.

1908
Verhuizing naar Damrak 88 en voor de bestellingen Zoutsteeg 13.

1916
Splitsing van het bedrijf in de uitgeverij, J.M. Meulenhoff-Uitgever Amsterdam en de importafdeling Meulenhoff & Co.
Vanaf juni 1916 - Overname en deelname in boekhandels, beginnend bij participatie in de NV Boekhandel te Utrecht, voorheen J.G. Broese.

1920
Overname firma J.H.G. van Heteren en tevens verhuizing van deze boekhandel en het kantoor van Meulenhoff & Co naar het Rokin 44 te Amsterdam.

1923
Vanwege uitbreiding en reorganisatie besluit de directie tot een naamsverandering en een andere bedrijfsstructuur. N.V. Meulenhoff & Co’s Import- en Algemeene Boekhandel Amsterdam. De vennootschap werd aangegaan voor 30 jaar, maar dit werd in 1932 veranderd in voor onbepaalde tijd. Daniël van der Sande bleef tot 1930 mede-directeur. Hoofdbranches vormde de Uitgeverij J.M. Meulenhoff, de Boekhandels en de Importhandel (met afdelingen voor Duitse, Franse en Engelse titels en een exportafdeling).

1933
Zoon J.R. Meulenhoff komt in het bedrijf werken. In 1936 wordt hij onderdirecteur en in
1937 directeur.

1939
1 januari - Afscheid van de ‘oude Meulenhoff’ als directeur en benoemd tot gedelegeerd commissaris. De N.V. Meulenhoff & Co’s Import- en Algemeene Boekhandel behoort met circa 75 medewerkers tot de grootste boekbedrijven in Nederland.
19 augustus - Johannes Marius Meulenhoff gestorven.

Gebaseerd op 'Immer Met Moed' van Vera Funke.

  • Meulenhoff is onderdeel van samenwerkende uitgeverijen Meulenhoff Boekerij